Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας 600 Μ3

  • Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας 600 Μ3
  • Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας 600 Μ3
  • Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας 600 Μ3
  • Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας 600 Μ3

DESCRIPTION

We connect expertise across services, markets, and geographies to deliver transformative outcomes. Worldwide, we design, build, finance, operate and manage projects and programs that unlock opportunities.

At TheBuilt we are committed to green building and sustainability in our offices as well as on our job sites. We believe green buildings are not only good for the environment, they also provide immediate and long-term economic benefits.

Location: Limassol

Completed date: September 28, 2019

Category: Building

Share: