Ανεγερση Οικιας Στη Γερμασογεια – Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας

  • Ανεγερση Οικιας Στη Γερμασογεια – Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας
  • Ανεγερση Οικιας Στη Γερμασογεια – Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας
  • Ανεγερση Οικιας Στη Γερμασογεια – Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας
  • Ανεγερση Οικιας Στη Γερμασογεια – Σκυροδετηση Πεδιλοπλακας

DESCRIPTION

We connect expertise across services, markets, and geographies to deliver transformative outcomes. Worldwide, we design, build, finance, operate and manage projects and programs that unlock opportunities.

At TheBuilt we are committed to green building and sustainability in our offices as well as on our job sites. We believe green buildings are not only good for the environment, they also provide immediate and long-term economic benefits.

Completed date: July 16, 2019

Category: Building

Share: