Ανεγερση Οικιας Στα Κατω Πολεμιδια

  • Ανεγερση Οικιας Στα Κατω Πολεμιδια
  • Ανεγερση Οικιας Στα Κατω Πολεμιδια
  • Ανεγερση Οικιας Στα Κατω Πολεμιδια
  • Ανεγερση Οικιας Στα Κατω Πολεμιδια

DESCRIPTION

We connect expertise across services, markets, and geographies to deliver transformative outcomes. Worldwide, we design, build, finance, operate and manage projects and programs that unlock opportunities.

At TheBuilt we are committed to green building and sustainability in our offices as well as on our job sites. We believe green buildings are not only good for the environment, they also provide immediate and long-term economic benefits.

Completed date: July 23, 2021

Category: Building

Share: